Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

REFERENCE

Termín: 09/23 - 11/23
Místo konání: Třemblat
Objednatel: Obec Ondřejov
Popis: Vykácení stromů, odtěžení původní komunikace, vyhotovení ŽB trubních prostupků s vyzděnými čely z lomového kamene, nové konstrukční vrstvy komunikace, penetrační makadam a asfaltový beton. Úprava odvodnění, terénní úpravy. 

Termín: 10/23
Místo konání: Benetice u Světlé nad Sazavou
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Popis: zemní práce k vytvoření nových tůní 

Termín: 09/23

Místo konání: Jihlava

Objednatel: PF Stavitelství, s.r.o.

Popis: Zpevněné plochy z betonových dlažeb pro pěsí a parkovací stání pro osobní automobily.

Termín: 08/23 - 09/23
Místo konání: Jihlava
Objednatel: JV Group Development, s.r.o.
Popis: Provedení zemních prací, rekonstrukce parkovací a odstavné plochy s asfaltovým povrchem, vyhotovení nových okapových chodníků z betonové dlažby kolem objektu.

Termín: 07/23
Místo konání: Pavlov, Cejle
Objednatel: soukromý subjekty.
Popis: Zemní práce, napojení nové přípojky splaškové kanalizace, zásypy, terenní úpravy.

Termín: 06/23
Místo konání: Smilov
Objednatel: STAVOPROJEKT TÁBOR s.r.o.
Popis: Úprava pláně, podkladní vrstvy pod železobetonovou nosnou konstrukci hnojíště.

Termín: 05/23- 06/23
Místo konání: Jihlava
Objednatel: Soukromý subjekt
Popis: Zemní práce, dešťová kanalizace, montáž retenční nádrže včetně zapojení, podkladové vrstvy z drceného kameniva pod venkovní betonové dlažby, terenní úpravy.

Termín: 05/23 - dodnes
Místo konání: Jihlava
Objednatel: GEOSAN GROUP a. s.
Popis: Zemní práce, podkladové vrstvy z drceného kameniva pod venkovní, vnitřní zpevněné plochy, betonové dlažby, terenní úpravy.

Temín: 11/22 - 04/23
Místo konání: Telč
Objenatel: GEOSAN GROUP a. s.
Popis: zemní práce, terenní úpravy, návoz ornice, montáž ocelových obrubníků.

 
 

Termín: 12/22
Místo konání: Šachtín
Objednatel: Lesy České republiky,  s.p.
Popis: Obnova mokřadů, úprava odtoku, zpevnění hráze lomovým kamenem.

Termín: 11/2022
Místo konání: Leština u Herálce
Objednatel: Lesy České republiky,  s.p.
Popis: zemní práce k vytvoření nových tůní 

Termín: 10/2022
Místo konání: Kozlov u Jihlavy
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Popis: zemní práce k vytvoření nových tůní 

Termín: 4/2022 - 10/2022
Místo konání: Polná
Objednatel: Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o.
​Popis: Odstranění původní komunikace, zemní práce, kompletní předělání kanalizace, zřízení nové komunikace, terénní úpravy.

Termín: 9/2022 - 10/2022
Míto konání: Cejle
Objednatel: Soukromý subjekt
Popis: zemní práce, vybetonování základového pasu, vystavení oplocení, betonáž, montáž zákrytových desek.

Termín: 9/2022
Místo konání: Cejle
Objednatel: Soukromý subjekt
Popis: Kompletní provedení zemních práci k usazení retenční nádrže, výkop, dodání materiálu a opětovný zásyp.

Temín: 11/2021 - 08/22
Místo konání: Jihlava
Objenatel: GEOSAN GROUP a. s.
Popis: zemní práce, trativody, podkladové vrstvy z drceného kameniva pod venkovní, vnitřní zpevněné plochy, betonové dlažby, terenní úpravy.

Termín: 8/2022 - 9/2022
Místo konání: Rantířov
Objednatel: Soukromý subjekt
Popis: zemní práce, podkladová vrstva z drceného kameniva pod zpevněné plochy, betonová dlažba, terenní práce

Termín: 8/2022 - 9/2022
Místo konání: Hory Předín
Objednatel: Sokromý subjekt
Popis: vybourání původního betonového pasu, zemní práce, montáž bednění, vybetonování betonového pasu, vystavení oplocení, betonáž, montáž zákrytových desek.

Termín: 7/2022 - 8/2022
Místo konání: Studenky
Objednatel: Soukromý subjekt
Popis: zemní práce, montáž bednění, vybetonování základového pasu, vystavení oplocení, betonáž, montáž zákrytových desek dekoru.

Termín: 7/2022
Místo konání: Jihlava
Objednatel: IZOMAT stavebniny s.r.o.
Popis: zemní práce, podkladová vrstva z drceného kameniva pod zpevněné plochy, betonová dlažba, terenní práce.

Termín: 7/2022
Místo konání: Brtnice
Objednatel: Soukromý subjekt
Popis: Doprava zeminy, terenní úpravy

Termín: 4/2022 - 6/2022
Místo konání: Velká Bíteš
Objenatel: GEOSAN GROUP a.s.
Popis: zemní práce, podkladová vrstva z drceného kameniva pod zpevněné plochy, betonová dlažba, trativody, terenní úpravy

Termín: 11/2021
Místo konání: Kozlov u Jihlavy
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Popis: zemní práce k vytvoření nových tůní 

Termín: 8/2021 - 11/2021
Místo konání: Třešť
Objednatel: Podzimek a synové s.r.o.
Popis: těžební práce, realizace komunikace, terenní úpravy

Termín: 2/2021 - 5/2021
Místo konání: Červená Řečice
Objednatel:  Ekostavby Jabůrek s.r.o.

Popis: zemní práce, rekonstrukce nádvoří, kanalizační přípojky, dešťová kanalizace, přípojky elektřiny.

Termín: 1/2021 - 9/2021
Místo konání: Jihlava
Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Popis: přípravá podkladu pod halu, předělání komunikace, terenní úpravy

Termín: 3/2021 - 9/2021
Místo konání: Dobronín
Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Popis: kompletní oprava komunikace, terenní úpravy

Termín: 11/2020
Místo konání: Ledeč nad Sazavou
Objednatel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Popis: Výměna pražců, oprava železniční trati.

Termín: 9/2020
Místo konání: Okříšky
Objednatel:  Soukromý subjekt

Popis: Kompletní vyčištění hlavního vlakového nádraží od kůry, nakládka, odvoz a její likvidace

Termín: 7/2020
Místo konání: Oslavička
Objednatel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Popis:  vybudování nové dešťové kanalizace

Termín: 8/2020 – 11/2020
Místo konání: Lipůvka
Objednatel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Popis: Kompletní vybudování nové kanalizace, zemní práce

Termín: 8/2020 – 11/2020
Místo konání: Znojmo
Objednatel: 3 Tech, s.r.o.

Popis: realizace oplocení areálu, terénní úpravy  

Termín: 4/2020 – 7/2020
Místo konání: Velký Beranov - Měřín
Objednatel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Popis: rekonstrukce D1, odvodnění úseku, úprava a zpevnění 

Termín: 06/2019 - 09/2020
Místo konání: Brno

Obejdnavatel: Inženýrské stavby Brno
PopisProvedení rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Lužánecká v Brně včetně opravy komunikace. Kanalizace ŽB+ČZ DN 600/900, vodovod z tvárné litiny DN 100 - 500. Komunikace asfaltová vozovka v délce 502 m, chodníky z betonové dlažby v délce 961 m.

Termín:  4/2020
Místo konání: Jemnice
Objednatel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Popis: Oprava traťového úseku, výměna železničních pražců

Termín: 6/2020 – 7/2020
Místo konání: Brno Basonohy
Objednatel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Popis:  Provedení rekonstrukce  kanalizačního řadu

Termín:  12/2019
Místo konání: Žďár nad Sazavou
Objednatel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Popis: Oprava traťového úseku, výměna železničních pražců

Termín: 11/2019 -12/2019
Místo konání: Hájek
Objednatel: Ekostavby Jabůrek s.r.o.

Popis: kompletní provedení vnitřního a vnějšího odvodnění srážkových vod, splašková kanalizace, vodovodní přípojka

Termín: 7/2019
Místo konání: Jezdovice
Objednatel:  Soukromý subjekt

Popis: zemní práce, vodovodní přípojky kanalizace

Termín: 05/2019 -11/2019
Místo konání: Stránecká Zhoř
Objednatel:  Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Popis:  provedení rekonstrukce silnice II/602 obce Stránecká Zhoř, vybudování nové dešťové kanalizace, chodníků, vjezdů a veřejného osvětlení.

Termín: 4/2019 – 5/2019
Místo konání: Kněžíce, Brtnice, Beranovec
Objednatel: IPOS PS s.r.o.

Popis: zemní práce, dostavba kanalizace, terénní úpravy

Termín: 5/2019
Místo konání: Třešť
Objednatel: soukromý subjekt            

Popis: demolice RD, odvoz a likvidace suti

Termín: 4/2019 - 6/2019
Místo konání: Jihlava
Objednatel: 3 Tech, s.r.o.

Popis: zemní práce,  Automyčka PČR Jihlava

Termín: 11/2018
Místo konání: Jihlava, Helenín
Objednatel:  Soukromý subjekt
Popis:  zemní práce, výkop pro bazén v omezeném prostoru, kde bylo potřeba použít jeřáb pro umístění techniky.

Termín: 10/2018
Místo konání: Jihlava
Objednatel:  Soukromý subjekt

Popis:  zemní práce, příprava staveniště,  práce bouracím kladivem  - odstranění skály, odvoz suti. 

Termín:  8/2018 - 9/2018
Místo konání: Telč
Objednatel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Popis:  rekonstrukce silnice, čištění struh a zpevnění krajnic

Termín: 7/2018 - 10/2018
Místo konání: Třešť
Objednatel: 3 Tech , s.r.o.

Popis: odizolování budovy, odvodnění, úprava terénu
 

STAVOR CZ s.r.o.
Znojemská 839/80
Jihlava, 586 01
www.stavorcz.cz
+420 776 660 219
  stavorcz@stavorcz.cz
IČ: 06627111
DIČ: CZ06627111
(c) stavorcz.cz | realizace 3Nicom